Pierwszy konkurs po turecku z nagrodami!Przyszedł czas na pierwszy konkurs na blogu! Jestem z tego powodu bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że podzielicie mój entuzjazm. 

Zasady są bardzo proste, wystarczy, że dokończysz zdanie:

"Kiedy słyszę Turcja, myślę ..."

i uzasadnisz swoje stwierdzenie.


Odpowiedzi możecie składać w trzech miejscach:
1) tutaj w komentarzu pod tym postem na blogu;
2) w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku - https://www.facebook.com/poturecku.blog;
3) wysyłając na maila poturecku.blog@gmail.com.


Czas na zgłoszenia macie do 10 marca :)


Zwycięzca zostanie wybrany przez ekipę po turecku, czyli przeze mnie i moje chodzące Wsparcie tureckiej krwi. Powiadomimy Was o tym w specjalnym poście, który opublikujemy do 17 marca. 


Nagroda dla zwycięzcy to mały turecki zestaw. Trzy z czterech przedmiotów specjalnie na tę okazję przywiozłam z Izmiru, ostatni jest produkcji blogowej ;)


Nagroda:
1) naturalne mydło oliwkowe;
2) magnes "Izmir";
3) turecka czekolada z migdałami;
4) zestaw 36 fiszek polsko-tureckich.


Mam nadzieję, że weźmiecie udział i udostępnicie ten post konkursowy na swoich social mediach. A teraz zapraszam Was do zabawy!!!
REGULAMIN KONKURSU „Pierwszy konkurs po turecku”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu „Pierwszy konkurs po turecku” (dalej: Konkurs”) jest blog http://www.poturecku.pl, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest w formie internetowej.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja języka i kultury tureckiej.
 5. Konkurs trwa od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 10 marca 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. dokończyć zdanie „Kiedy słyszę Turcja, myślę…“;
  2. uzasadnić odpowiedź;
  3. zamieścić ją w Okresie Trwania Konkursu w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu http://www.poturecku.pl lub w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u bloga na Facebooku (https://www.facebook.com/poturecku.blog/), lub wysłać na adres mailowy poturecku.blog@gmail.com;
  4. mile widziane jest udostępnianie postów konkursowych przez uczestników na portalach społecznościowych.
 4. Zamieszczenie Pracy Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 5. Zgłoszenie:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  3. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 §3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie przyznanie zostana jedna nagroda główna, składająca się z kilku elementów (dalej: Nagroda):
  1. Naturalne mydło oliwkowe z Turcji.
  2. Magnes z miastem „Izmir“ z Turcji.
  3. Zestaw 36 fiszek polsko-tureckie do nauki języka tureckiego, produkcji http://www.poturecku.pl.
  4. Czekolada z migdałami z Turcji.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez autorkę bloga http://www.poturecku.pl i na tej podstawie zostanie wybrany zwycięzca.
 2. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 17 marca 2019 za pomocą postu na blogu z oficjalnymi wynikami.
 3. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 24 marca 2019 r. na adres poturecku.blog@gmail.com wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 4. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 24 marca 2019 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do dnia 5 kwietnia 2019 na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 6. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
  §5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres poturecku.blog@gmail.com.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest http://www.poturecku.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 §7 [PRAWA AUTORSKIE]
 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.Komentarze

 1. Kiedy słyszę Turcja, myślę… o najlepszych wakacjach w życiu, o miłych ludziach którzy na każdym kroku chcą coś sprzedać, o pięknych górach Taurus, kierowcy Staszku, który nas tam zawiózł jeepem i do którego krzyczeliśmy po polsku a on nic nie rozumiejąc tylko się uśmiechał. O tym, że im większe auto, tym większe pierwszeństwo ma się na drodze. I przede wszystkim myślę o tym, kiedy znowu tam wrócić !

  OdpowiedzUsuń
 2. kiedy slysze Turcja , mysle jedynie o tych wspanialych ludziach ktorych poznalam z tego najcudowniejszego panstwa na swiecie. Zarowno Ci zyczliwi, pomocni jak rowniez uroczy ludzie ktorzy probuja powiedziec cos po polsku, mimo ze ich akcent nie pozwala im wypowiedziec czesci polskich wyrazow jak i wszystkie miejsca, ktore przyciagaja do siebie swoim naturalnym pieknem sa rownie wspaniale :D Turcja jest jedynym dla mnie krajem, ktory potrafil przekonac mnie sam do siebie, jezyk, ludzie, widoki, wszystko jest tak idealne ze moznaby powiedziec ze wrecz niebianskie :D

  OdpowiedzUsuń
 3. Kiedy słyszę Turcja, myślę... o malowniczych terenach, wioskach jak z bajki. Myślę o tradycyjnej tureckiej herbacie i słodyczach, targach pełnych przypraw. O serialach i filmach, w których rozbrzmiewa ten piękny akcent w którym się zakochałam w Turcji. Myślę o tym, że tam kiedyś pojadę i chcę się o tej ciepłej i serdeczniej gościnności jaka tam panuje. Myślę o tym, że gdy tam pojadę to będzie w tym kraju zakochana już całkiem po uszy i to będzie moje miejsce na ziemi.
  To wszystko co myślę i mam przed oczami, kiedy słyszę o Turcji ❤️

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. ...że może by tak rzucić wszystko!Pojechać i zwiedzać tak długo,aż poczuje,że widziałam wszystko~♡!

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty